Stichting Boven ’t Gat

Stichting Boven ’t Gat beheert het voetveer en oefent het veerrecht uit dat behoort tot Slot Loevestein.
De stichting werkt geheel met vrijwilligers.

De stichting heeft tot doel:

  • het beheren en onderhouden van de locatie in de gemeente Woudrichem gelegen aan de afgedamde Maas, ter plaatse van de aanlanding van het voetveer naar Slot Loevestein.

  • het beheren en onderhouden van het voetveer alsmede het verzorgen van de overplaatsingen over de rivier naar de aanlanding voor Slot Loevestein.

  • het beheren en onderhouden van een beperkte horecagelegenheid

  • het verzorgen en leveren van informatie aan toeristen in samenwerking met het VVV.

Op verzoek kunnen in het weekend rondvaarten verzorgd worden voor groepen.

De rondvaart kan bestaan uit een toertochtje op de afgedamde Maas en kan uitgebreid worden met een wandeling in een van de natuurgebieden (De Waarden of Munnikenland bij Slot Loevestein of De Waarden bij Poederooyen).

Prijzen op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte en uitvoering, eventueel al of niet met een verzorgde picknick.

Historie

De plek in Woudrichem wordt in de volksmond aangeduid met “Boven ’t Gat”, dat wil zeggen boven de plaats waar de toegang tot de huidige jachthaven van de WSV Woudrichem is gegraven.

Zo is het niet altijd geweest. De jachthaven is, tot verdriet destijds van velen, aangelegd in de oude grachten die rond de vesting lagen.

De locatie van Boven ’t Gat kent een rijke historie. Vaak werden er de vissersbootjes, drijverschuiten of zalmschouwen, aangemeerd en aan land getrokken voor het nodige onderhoud. De visnetten hingen er te drogen of werden er aan de hang geïnspecteerd, schoongemaakt en of geboet.

Dat gebeurt tegenwoordig nog maar dan is het meer een onderdeel van het bewaren van de historie. Van oudsher is het de plek waar het voetveer naar Slot Loevestein aan de Brabantse kant aanlandt. Volgens overlevering vaart dit veer sinds het Slot rond 1360 werd gebouwd. Heel wat veermannen hebben hier al dienst gedaan. Je kunt het verhaal hierover teruglezen in bijgaande documenten.

Evenementen

Stichting beoogt de historie van de locatie levend te houden door geregeld evenementen te organiseren waarbij oude ambachten, de riviervisserij en het voetveer dé aandacht verkrijgen om ze ook voor het nageslacht te bewaren.

  • netten breien
  • zeil naaien
  • touw slaan
  • vis bakken op een vuurduveltje
  • zeemans- en shanty-liederen onder begeleiding van een accordeonist

Gepland:

Toeristisch Opstap Punt (TOP-locatie)

In samenspraak met de gemeente wordt er gezocht naar meer activiteiten en een bredere invulling van de locatie.

Zo wordt er gewerkt aan een informatieverstrekking waarbij “historie” een plek gaat krijgen naast informatie over de gemeente Woudrichem en de vesting en in het bijzonder.

Trekkershut

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor het realiseren van een trekkershut waar het mogelijk is een heel bescheiden slaapplaats voor 2 personen te vinden.
Het zal zeker geen luxe slaapplaats worden maar zeker wel een plekje waar je in een ongelooflijke rust de nacht kan doorbrengen en ’s morgens met de vogels vroeg opstaan en een kopje thee of koffie met een broodje kan nuttigen.

Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat zullen we dat op deze plek zeker ook vermelden. Maar natuurlijk ook via onze VVV.